DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG THÀNH HƯNG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Định Tân, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 01652 617 052
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Trần Trường Hưng